2017 phần 2018 có bằng 2017 phần 2018 mũ 0 ko

Question

2017 phần 2018 có bằng 2017 phần 2018 mũ 0 ko

in progress 0
Aubrey 4 tháng 2021-09-03T00:26:21+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T00:27:29+00:00

  Đáp án: không

   

  Giải thích các bước giải:

  2017 phần 2018=0,999….

  2017 phần 2018 mũ 0=1

  vì 0,999…<1 nên  2017 phần 2018<2017 phần 2018 mũ 0 

   suy ra 2017 phần 2018 ko bằng  2017 phần 2018 mũ 0

  0
  2021-09-03T00:27:40+00:00

  Đáp án:  không vì 2017 phần 2018 mũ không = 1  lớn hơn 2017 phần 2018 = 0, 9995044599

   

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )