21 Đức tính liêm khiết sẽ giúp con người sống A: khép kín. B: thanh thản. C: ẩn danh. D: tách biệt. 22 Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong la

Question

21
Đức tính liêm khiết sẽ giúp con người sống
A:
khép kín.
B:
thanh thản.
C:
ẩn danh.
D:
tách biệt.
22
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lao động cá nhân cần suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi cái mới, tìm ra cách
A:
giải quyết tối ưu.
B:
độc chiếm thị trường.
C:
triệt tiêu cạnh tranh.
D:
san bằng mọi lợi nhuận.
23
Để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư, học sinh cần tham gia

A:
tổ chức phi chính phủ.
B:
chôn lấp chất thải rắn.
C:
mọi nghi lễ tôn giáo.
D:
những hoạt động vừa sức.
24
Pháp luật là các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc
A:
mang tư tưởng cá nhân.
B:
do Nhà nước ban hành.
C:
được hình thành tự phát.
D:
cần bảo mật tuyệt đối.
25
Các bạn N, B, S, T đều là học sinh lớp 8A, trong đó N là lớp trưởng. Sau khi thu 800 nghìn đồng quỹ lớp N đã giao cho T giữ số tiền này. Phát hiện T làm rơi số tiền đó trên đường đi học về, S đã bí mật nhặt và đưa cho B cất giữ. Ba ngày sau, S và B mua thuốc lắc của bà M rồi cùng nhau dùng thử. Những ai sau đây vi phạm pháp luật?
A:
Bà M và S.
B:
Bạn S,T và bà M.
C:
Bạn S, B và bà M.
D:
Bạn T, S, B và bà M.

in progress 0
Abigail 3 tuần 2021-08-30T17:33:04+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T17:34:31+00:00

  21. B: thanh thản.

  22. A: giải quyết tối ưu.

  23. D: những hoạt động vừa sức.

  24. B: do Nhà nước ban hành.

  25. C: Bạn S, B và bà M.

  * HỌC TỐT ^^

  0
  2021-08-30T17:34:40+00:00

  21,B

  22,A

  23,D

  24,B

  25,C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )