21.Ông B thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm nuôi tôm giúp bà con trong vùng tăng thu nhập. Việc làm của ông B đã góp phần xây dựng nếp sống văn hóa tron

Question

21.Ông B thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm nuôi tôm giúp bà con trong vùng tăng thu nhập. Việc làm của ông B đã góp phần xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư ở nội dung nào sau đây?
A:
Hỗ trợ nguồn vốn.
B:
Đầu tư tài chính.
C:
Chia đều lợi ích.
D:
Xóa đói giảm nghèo.
22
Ông K là giám đốc doanh nghiệp X. Sau khi hứa với cha mẹ các anh A, B và C, ông K bố trí cho các anh việc làm phù hợp với khả năng của từng người. Ông K đã thể hiện đức tính nào sau đây?
A:
Luôn bảo mật.
B:
Giữ chữ tín.
C:
Năng động, sáng tạo.
D:
Cần, kiệm, liêm, chính.
23
Công dân thể hiện sự tôn trọng người khác khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A:
Coi thường người yếu kém.
B:
Kỳ thị mọi sở thích khác biệt.
C:
Lắng nghe ý kiến đóng góp.
D:
Miệt thị người khó khăn.
24
Các chị A, B, C, D đều là nhân viên khách sạn X. Chị B thấy ông K là người giàu có nên tự ý tăng giá các loại dịch vụ để hưởng lợi. Bị chị C phát hiện và báo cáo Giám đốc, chị B đề nghị chia đôi số tiền chênh lệch nhưng chị C không đồng ý. Trong khi đó, chị D nhặt được đồng hồ do ông K làm rơi, dù chị A cho biết giá trị của chiếc đồng hồ này và khuyên chị nên giữ lại nhưng chị D vẫn mang trả lại ông K. Những ai sau đây thể hiện đức tính liêm khiết?
A:
Chị C, chị D và chị A.
B:
Chị C và chị A.
C:
Chị B, chị C và chị D.
D:
Chị C và chị D.
25
Bạn D thường xuyên được cô giáo khen ngợi vì luôn nghĩ ra những cách giải tối ưu để nhanh chóng hoàn thành bài tập về nhà. Việc làm của bạn D thể hiện đức tính nào sau đây?
A:
Liêm khiết và công tâm.
B:
Đoàn kết, tương trợ.
C:
Tự giác và sáng tạo.
D:
Hợp tác cùng phát triển.

in progress 0
Mary 23 phút 2021-09-07T08:10:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:12:04+00:00

  21c

  22b

  23c

  24d

  0
  2021-09-07T08:12:14+00:00

  21.C

  22.B

  23.C

  24.D

  ~Học tốt~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )