21 Từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, loại gió nào sau đây chiếm ưu thế trên biển Đông ? Mùa mưa ở lưu vực sông Hồng kéo dài Căn cứ vào lượng mưa và l

Question

21
Từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, loại gió nào sau đây chiếm ưu thế trên biển Đông ?

Mùa mưa ở lưu vực sông Hồng kéo dài
Căn cứ vào lượng mưa và lưu lượng của sông Hồng (trạm Sơn Tây) trả lời các câu hỏi sau

Picture 32
A:
từ tháng 5 đến tháng 10.
B:
từ tháng 5 đến tháng 12.
C:
từ tháng 6 đến tháng 11.
D:
từ tháng 4 đến tháng 10.
A:
Gió hướng nam.
B:
Gió hướng đông bắc.
C:
Gió hướng tây nam.
D:
Gió hướng đông nam.

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-09-13T16:14:58+00:00 2 Answers 41 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:16:34+00:00

  2 A: từ tháng 5 đến tháng 10.
  1 B: Gió hướng đông bắc.  

  0
  2021-09-13T16:16:41+00:00

  21 Từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, loại gió nào sau đây chiếm ưu thế trên biển Đông ?

  A: Gió hướng nam.

  B: Gió hướng đông bắc.

  C: Gió hướng tây nam.

  D: Gió hướng đông nam.

  Mùa mưa ở lưu vực sông Hồng kéo dài Căn cứ vào lượng mưa và lưu lượng của sông Hồng (trạm Sơn Tây) trả lời các câu hỏi sau

   A: từ tháng 5 đến tháng 10.

  B: từ tháng 5 đến tháng 12.

  C: từ tháng 6 đến tháng 11.

  D: từ tháng 4 đến tháng 10.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )