22. Để sản xuất 1 tấn nhôm, người ta điện phân boxit chứa 50% Al2O3. Tính lượng boxit và thời gian tiến hành điện phân với cường độ dòng điện là 30000

Question

22. Để sản xuất 1 tấn nhôm, người ta điện phân boxit chứa 50% Al2O3. Tính lượng boxit và thời gian tiến
hành điện phân với cường độ dòng điện là 30000 A. Cho biết Al = 27, O = 16
31. Viết sơ đồ các pin tương ứng với các phản ứngsau; chỉ ra phản ứng tại anode, cathode.
Zn (dd) + Cu2+ (r) à Cu (r ) + Zn2+ (dd)
Ni2+ (dd) + Mg (r) à Mg2+ (dd) + Ni (r)
giải với cac bạn ơi………………………

in progress 0
Brielle 2 tháng 2021-09-30T14:19:40+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-30T14:20:56+00:00

  22/

  $m_{Al}= 1T= 10^6 (g)$

  $2Al_2O_3\to 4Al+3O_2$ 

  Cứ 204g oxit tạo 108g nhôm.

  $\Rightarrow m_{Al_2O_3}=\frac{10^6.204}{108}=\text{ 1 888 888,89} (g)$

  $\Rightarrow m_{\text{boxit}}=\text{1 888 888,89}:50\% =\text{ 3 777 777,78}$ 

  $m= \frac{AIt}{nF}$

  $\Leftrightarrow 10^6=\frac{27.30000.t}{3.96500}$

  $\Leftrightarrow t=357407s$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )