22 Một trong những bài học kinh nghiệm mà Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng trong công cuộc đổi mới đất nước là A: tư tưởng lấy dân làm gốc, xây d

Question

22
Một trong những bài học kinh nghiệm mà Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng trong công cuộc đổi mới đất nước là

A:
tư tưởng lấy dân làm gốc, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân
B:
tôn trọng quy luật phát triển khách quan của lịch sử
C:
xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN
D:
kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

in progress 0
Eden 1 tháng 2021-10-28T12:06:23+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T12:07:31+00:00

  Đáp án:

  A

  Giải thích các bước giải:

  A: tư tưởng lấy dân làm gốc, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

  0
  2021-10-28T12:07:46+00:00

  22. Một trong những bài học kinh nghiệm mà Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng trong công cuộc đổi mới đất nước là :

  A. Tư tưởng lấy dân làm gốc, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

  B. Tôn trọng quy luật phát triển khách quan của lịch sử

  C. Xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN

  D: Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )