22 Mùa mưa ở lưu vực sông Hồng kéo dài Căn cứ vào lượng mưa và lưu lượng của sông Hồng (trạm Sơn Tây) trả lời các câu hỏi sau Pict

Question

22
Mùa mưa ở lưu vực sông Hồng kéo dài
Căn cứ vào lượng mưa và lưu lượng của sông Hồng (trạm Sơn Tây) trả lời các câu hỏi sau

Picture 32
A:
từ tháng 5 đến tháng 10.
B:
từ tháng 5 đến tháng 12.
C:
từ tháng 6 đến tháng 11.
D:
từ tháng 4 đến tháng 10.
25
Đất phù sa thích hợp nhất với loại cây nào sau đây ?

A:
Cây lúa.
B:
Cây cà phê.
C:
Cây đay.
D:
Cây mía.
36
Các mảng nền cổ hình thành trên lãnh thổ nước ta vào đại Cổ sinh là

A:
Hoàng Liên Sơn, Sông Đà, Đông Nam Bộ.
B:
Đông Bắc, Trường Sơn Bắc, Hoàng Liên Sơn.
C:
Việt Bắc, Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn Bắc.
D:
Đông Bắc, Trường Sơn Bắc, Đông Nam Bộ.
37
Trên đất liền, Xóm Mũi là địa danh hành chính của điểm cực

A:
Đông.
B:
Nam.
C:
Tây.
D:
Bắc.
38
Do lãnh thổ kéo dài trên nhiều vĩ độ nên thiên nhiên nước ta có sự phân hóa rõ rệt

A:
giữa đồng bằng và vùng ven biển.
B:
giữa miền núi với đồng bằng.
C:
giữa miền Bắc với miền Nam.
D:
giữa phía đông và phía tây.
39
Mùa lũ trên các lưu vực sông ở Trung Bộ từ

A:
tháng 6 đến tháng 10.
B:
tháng 6 đến tháng 12.
C:
tháng 7 đến tháng 11.
D:
tháng 9 đến tháng 12.
40
Biện pháp cơ bản để bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản ở nước ta là

A:
nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thăm dò.
B:
thực hiện nghiêm chỉnh Luật khoáng sản.
C:
ngừng việc khai thác và sử dụng khoáng sản.
D:
khai thác có hiệu quả nguồn khoáng sản.
Khuất

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-09-13T15:45:56+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T15:46:59+00:00

  22 : C

  25 : D 

  36 : D

  37: A

  38 : B

  39: A

  40: A

  0
  2021-09-13T15:47:54+00:00

  22 Mùa mưa ở lưu vực sông Hồng kéo dài

  Căn cứ vào lượng mưa và lưu lượng của sông Hồng (trạm Sơn Tây) trả lời các câu hỏi sau

  Picture 32

  A: từ tháng 5 đến tháng 10.

  B: từ tháng 5 đến tháng 12.

  C: từ tháng 6 đến tháng 11.

  D: từ tháng 4 đến tháng 10.

  25 Đất phù sa thích hợp nhất với loại cây nào sau đây ?

  A: Cây lúa.

  B: Cây cà phê.

  C: Cây đay.

  D: Cây mía.

  36 Các mảng nền cổ hình thành trên lãnh thổ nước ta vào đại Cổ sinh là

  A: Hoàng Liên Sơn, Sông Đà, Đông Nam Bộ.

  B: Đông Bắc, Trường Sơn Bắc, Hoàng Liên Sơn.

  C: Việt Bắc, Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn Bắc.

  D: Đông Bắc, Trường Sơn Bắc, Đông Nam Bộ.

  37 Trên đất liền, Xóm Mũi là địa danh hành chính của điểm cực

  A: Đông.

  B: Nam.

  C: Tây.

  D: Bắc.

  38 Do lãnh thổ kéo dài trên nhiều vĩ độ nên thiên nhiên nước ta có sự phân hóa rõ rệt

  A: giữa đồng bằng và vùng ven biển.

  B: giữa miền núi với đồng bằng.

  C: giữa miền Bắc với miền Nam.

  D: giữa phía đông và phía tây.

  39 Mùa lũ trên các lưu vực sông ở Trung Bộ từ

  A: tháng 6 đến tháng 10.

  B: tháng 6 đến tháng 12.

  C: tháng 7 đến tháng 11.

  D: tháng 9 đến tháng 12.

  40 Biện pháp cơ bản để bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản ở nước ta là

  A: nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thăm dò.

  B: thực hiện nghiêm chỉnh Luật khoáng sản.

  C: ngừng việc khai thác và sử dụng khoáng sản.

  D: khai thác có hiệu quả nguồn khoáng sản.

  Khuất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )