2242,82 : 100 + 37411,8 : 1 000 bằng bao nhiêu vậy

Question

2242,82 : 100 + 37411,8 : 1 000
bằng bao nhiêu vậy

in progress 0
Kinsley 4 tháng 2021-08-25T07:36:51+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:38:22+00:00

  Đáp án:

   59,84

  Giải thích các bước giải:

  2242,82 : 100 + 37411,8 : 1 000

  =  22,4282      +    37,4118 =59,84

  0
  2021-08-25T07:38:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   2242,82 : 100 + 37411,8 : 1 000

  =22,4282 + 37,4118

  =59,84

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )