23 Các vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta là A: Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. B: Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. C: Duyên

Question

23
Các vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta là

A:
Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.
B:
Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.
C:
Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
D:
Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.
24
Dân số đông đem lại thuận lợi nào sau đây cho nền kinh tế Hà Nội?

A:
Chất lượng nguồn lao động cao.
B:
Tăng thu nhập cho người lao động.
C:
Nguồn lao động dồi dào.
D:
Tạo nhiều việc làm mới.

in progress 0
Josephine 3 tháng 2021-09-20T07:41:24+00:00 2 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T07:42:56+00:00

  23. D. Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

  24. C: Nguồn lao động dồi dào.

  0
  2021-09-20T07:43:20+00:00

  1,Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Trung du miền núi Bắc Bộ và Đông Nam Bộ. Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

  2,C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )