23 Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ ? A: Mùa đông lạnh, mưa phùn, gió bấc, lượng mưa nhỏ. B: Chịu tác đ

Question

23
Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ ?

A:
Mùa đông lạnh, mưa phùn, gió bấc, lượng mưa nhỏ.
B:
Chịu tác động mạnh nhất của gió phơn Tây Nam.
C:
Mùa hạ nóng, mưa nhiều, giữa mùa hạ có mưa ngâu.
D:
Mùa đông đến sớm và kết thúc muộn nhất cả nước.

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-09-13T16:10:07+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:11:59+00:00

  23 Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ ?
   A: Mùa đông lạnh, mưa phùn, gió bấc, lượng mưa nhỏ.
   B: Chịu tác động mạnh nhất của gió phơn Tây Nam.
   C: Mùa hạ nóng, mưa nhiều, giữa mùa hạ có mưa ngâu.
   D: Mùa đông đến sớm và kết thúc muộn nhất cả nước.

   Giải thích: vì vùng chịu tác động mạnh nhất của gió phơn Tây Nam là Bắc Trung Bộ

  0
  2021-09-13T16:12:05+00:00

  Đáp án:

  C: Mùa hạ nóng, mưa nhiều, giữa mùa hạ có mưa ngâu.

  Giải thích các bước giải:

  Đặc trưng cơ bản về khí hậu của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh tạo nên mùa đông lạnh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )