235mA=……….A; 0,3A=…..mA; 12kV=…….V; 2200V=……kV

Question

235mA=……….A; 0,3A=…..mA; 12kV=…….V; 2200V=……kV

in progress 0
Gabriella 5 tháng 2021-07-17T18:41:12+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T18:42:17+00:00

  235mA=0,235 Ampe [A]

  0,3A==   300 Miliampe [mA]

  12kV=12000V

  2200V=2,2kV

  0
  2021-07-17T18:42:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `235mA=0,235A`

  `0,3A=300mA`

  `12kV=12000V`

  `2200V=2,2kV`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )