( 24 phần 25 trừ 3 phần 5 ) chia 4 phần bảy bằng bao nhiêu

Question

( 24 phần 25 trừ 3 phần 5 ) chia 4 phần bảy bằng bao nhiêu

in progress 0
Audrey 10 giờ 2021-09-08T13:25:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:27:21+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: Đầu tiên thực hiện phép tính trong ngoặc thì qui đồng mẫu . Sau đó chia thì đem nhân nghịch đảo

  0
  2021-09-08T13:27:29+00:00

  Đáp án: 63/100

  Giải thích các bước giải: quy đòng mẫu số , tính trong ngoặc trước rồi chia ngoài ngoặc sau

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )