25 Đất phù sa thích hợp nhất với loại cây nào sau đây ? A: Cây lúa. B: Cây cà phê.

Question

25
Đất phù sa thích hợp nhất với loại cây nào sau đây ?

A:
Cây lúa.
B:
Cây cà phê.
C:
Cây đay.
D:
Cây mía.

in progress 0
Eva 1 năm 2021-09-13T16:03:37+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  1
  2021-09-13T16:04:44+00:00

  25 Đất phù sa thích hợp nhất với loại cây nào sau đây ?

  A: Cây lúa.

  B: Cây cà phê.

  C: Cây đay.

  D: Cây mía.

  1
  2021-09-13T16:05:14+00:00

  Đất phù sa thích hợp nhất với loại cây nào sau đây ?

  A: Cây lúa.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )