26,4 * 12,6 + 12,6 * 8,6 + 10 * 6,3 * đây là dấu nhân nha

Question

26,4 * 12,6 + 12,6 * 8,6 + 10 * 6,3
* đây là dấu nhân nha

in progress 0
Faith 3 tháng 2021-09-18T04:32:18+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T04:33:41+00:00

  Đáp án:

   26,4 × 12,6 + 12,6 × 8,6 + 10 × 6,3

  = (26,4 + 8,6) × 12,6 + 63

  = 35 × 12,6 + 63

  = 441 + 63

  = 504.

  #_Kaiz_

   

  0
  2021-09-18T04:34:17+00:00

     26,4 × 12,6 + 12,6 × 8,6 + 10 × 6,3

  = 12,6 × (26,4 + 8,6) + 63

  = 12,6 × 35 + 63

  = 441 + 63

  = 504

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )