x273y chia hết cho 2, chia hết cho 9 và chia 5 dư3

Question

x273y chia hết cho 2, chia hết cho 9 và chia 5 dư3

in progress 0
Allison 2 tuần 2021-11-29T14:16:33+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-29T14:17:52+00:00

  Đáp án:

   72738

  Giải thích các bước giải:

  x273y chia cho 5 dư 3

  ⇒ y=3 hoặc y=8 mà y chia hết cho 2 ⇒ y=8

  x2738 chia hết cho 9

  ⇒x+2+7+3+8 chia hết cho 9

  ⇔x+20 chia hết cho 9

  ⇒x=7

  Vậy số cần tìm là 72738

   

  0
  2021-11-29T14:18:10+00:00

  a) x273y chia hết cho 2; chia hết cho 9, và chia cho 5 dư 3.
  x273y chia cho 5 dư 3.
  =< y = 3 hoặc y = 8 
  mà x273y chia hết cho 2
  => y = 8
  x2738 chia hết cho 9
  => x + 2 + 7 + 3 + 8 chia hết cho 9
  => x + 20 chia hết cho 9
  => x = 7
  => số cần tìm là 72738

  xin câu trả lời hay nhất +5* +cảm ơn nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )