289 = ? x ? Mong MOD ko xoá E ko bt thiệt sự

Question

289 = ? x ?
Mong MOD ko xoá
E ko bt thiệt sự

in progress 0
Reese 4 tháng 2021-08-11T22:21:37+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T22:23:12+00:00

  Bạn tham khảo :

  $289 =1  ×289 =  17 ×17$

  0
  2021-08-11T22:23:18+00:00

  Đáp án:

  17 x 17 = 298

     xin ctlhn   ^^    

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )