29 Ý nào sau đây không phải là hạn chế của các mặt hàng xuất khẩu ở nước ta? A. Tỉ lệ hàng tinh chế tương đối thấp. B. Tỉ lệ hàng gia công còn rất

Question

29
Ý nào sau đây không phải là hạn chế của các mặt hàng xuất khẩu ở nước ta?

A.
Tỉ lệ hàng tinh chế tương đối thấp.
B.
Tỉ lệ hàng gia công còn rất lớn.
C.
Chủ yếu sử dụng nguyên liệu nhập.
D.
Chất lượng sản phẩm rất thấp.

in progress 0
Melanie 1 tuần 2021-09-02T13:31:46+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:32:54+00:00

  29 Ý nào sau đây không phải là hạn chế của các mặt hàng xuất khẩu ở nước ta?

  A. Tỉ lệ hàng tinh chế tương đối thấp.

  B. Tỉ lệ hàng gia công còn rất lớn.

  C. Chủ yếu sử dụng nguyên liệu nhập.

  D. Chất lượng sản phẩm rất thấp.

  0
  2021-09-02T13:33:30+00:00

  Đáp án: D

  Chất lượng sản phầm rất thấp

  (: Chất lượng sản phẩm VN ko có thấp đâu nha)

  Chúc bn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )