2cos2x / 1 – sin2x giải phương trình Giải chi tiết giùm mình Cảm ơn trước !

Question

2cos2x / 1 – sin2x giải phương trình
Giải chi tiết giùm mình
Cảm ơn trước !

in progress 0
Ivy 1 năm 2021-09-27T22:17:56+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T22:19:28+00:00

  \[\begin{array}{l}
  \frac{{2\cos 2x}}{{1 – \sin 2x}} = 0\\
  DK:1 – \sin 2x \ne 0 \Leftrightarrow \sin 2x \ne 1\\
  PT \Leftrightarrow \cos 2x = 0 \Leftrightarrow {\sin ^2}2x = 1 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \sin 2x = 1\left( {Loai\,do\,DK} \right)\\
  \sin 2x = – 1
  \end{array} \right.\\
  \Leftrightarrow \sin 2x = – 1 \Leftrightarrow 2x = – \frac{\pi }{2} + k2\pi \Leftrightarrow x = – \frac{\pi }{4} + k\pi
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )