`-2f(x)+1/2 f(1/x)=1-3x` `( ∀x)` Nếu làm luôn câu này thì em cho ctlhn `2f(x)+1/2 f(1/x)=1-3x` `( ∀x)`

Question

`-2f(x)+1/2 f(1/x)=1-3x` `( ∀x)`
Nếu làm luôn câu này thì em cho ctlhn
`2f(x)+1/2 f(1/x)=1-3x` `( ∀x)`

in progress 0
Amara 3 ngày 2021-12-06T15:17:24+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T15:19:14+00:00

  Đáp án:

   a, Thay `x = 3` vào ta được 

  `-2f(3) + 1/2 f(1/3) = 1 – 3.3 = 1 – 9 = -8 (1)`

  Thay `x = 1/3` vào ta được

  `-2f(1/3) + 1/2 f(3) = 1 – 3. 1/3 = 1 – 1 = 0`

  `-> 1/2 f(3) = 2 f(1/3)`

  `-> 1/2 f(1/3) = 1/8 f(3) (2)`

  thay `(2)` vào `(1)` ta được

    `-2f(3) + 1/8 f(3) = -8`

  `<=> -15/8 f(3) = -8`

  `<=> f(3) = -8 : (-15)/8 = 64/15 `

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )