2n+1 chia hết cho n-2 Các bác giúp cháu với :))

Question

2n+1 chia hết cho n-2
Các bác giúp cháu với :))

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-10-19T15:28:38+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T15:29:50+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `2n+1` $\vdots$ `n-2`

  `→2(n-2)+5` $\vdots$ `n-2`

  `→5` $\vdots$ `n-2` . Do `2(n-2)` $\vdots$ `n-2`

  `→n-2∈Ư(5)={±1;±5}`

  `→n∈{3;7;1;-3}` 

  Vậy để `2n+1` $\vdots$ `n-2` thì `n∈{3;7;1;-3}` 

  0
  2021-10-19T15:30:28+00:00

  2n + 1 ⋮ n – 2

  → (2n – 4) + 5 ⋮ n – 2

  → 2 (n – 2) + 5 ⋮ n – 2

  Vì 2(n – 2) chia hết cho n –  2 nên 5 chia hết cho n – 2 

  →  n – 2 thuộc (Ư5) = { ±1; ±5 }

  + TH1 : n – 2 = -1

               n      = -1 + 2

               n      = 1

  + TH2 : n – 2 = 1

               n      = 1 + 2

               n      = 3

  + TH3 : n – 2 = -5

               n      = -5 + 2

               n      = -3

  + TH4 : n – 2 = 5

               n      = 5 + 2

               n      = 7

  → n ∈ {1 ; 3 ; -3 ; 7}

  Vậy để 2n + 1 ⋮ n – 2 thì n ∈ {1 ; 3 ; -3 ; 7}

                                Admin Xuyên Việtèo

              Chúc bạn học tốt ! Xin hay nhất ạ !!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )