2n+5 chia hết cho n+1 giải chi tiết nha các bạn

Question

2n+5 chia hết cho n+1
giải chi tiết nha các bạn

in progress 0
Iris 1 tháng 2021-08-09T15:29:49+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:31:24+00:00

  Giải thích các bước giai :

  Ta có :

  Theo đầu bài : 2n+5 ⋮ n+1

  Vì (n+1)⋮(n+1)

  => 2(n+1)⋮(n+1)

  => (2n+2)⋮(n+1)

  => (2n+5)-(2n+2)⋮(n+1)

  => (2n+5-2n-2)⋮(n+1)

  => 3⋮(n+1)

  => (n+1)∈Ư(3)={1;3}

  => n∈{0;2} vậy n∈{0;2}

  0
  2021-08-09T15:31:29+00:00

  Theo đề bài, ta có:

  2n+5 chia hết cho n+1 (1)

  Ta có:

  n+1 chia hết cho n+1

  => 2(n+1) chia hết cho n+1

  => 2n+2 chia hết cho n+1 (2)

  Lấy (1) – (2), ta có:

  3 chia hết cho n+1

  => n+1 ∈ Ư(3)

  => n+1 ∈ {1;3}

  => n∈ {0;2}

   Vậy n ∈ {0;2}

  :)))

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )