3x(x-1)+(x-4)(2x+5) Ko bik cách lm bài này xin giúp vs ạh

Question

3x(x-1)+(x-4)(2x+5)
Ko bik cách lm bài này xin giúp vs ạh

in progress 0
Brielle 10 phút 2021-09-16T11:50:44+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-16T11:51:57+00:00

    Đáp án: 3x^2 – 3x + 2x^2 + 5x – 8x – 20

    5x^2 – 6x – 20

    Giải thích các bước giải

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )