-3/13 nhân 7/17 cộng 10/17 nhân -3/13 trừ 10/13 giúp mình vs các bạn

Question

-3/13 nhân 7/17 cộng 10/17 nhân -3/13 trừ 10/13 giúp mình vs các bạn

in progress 0
Rose 1 năm 2021-10-13T17:50:06+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T17:51:16+00:00

  Đáp án:

  cho mik CTLHN nha

  ????

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-13T17:51:22+00:00

  -3/13 x 7/17 + 10/17 x (-3/13) – 10/13 

  = -21/221 + (-30/221) – 10/13

  = -3/13 – 10/13

  = -1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )