-3(x2 ²+ x1 ²) (x2 ²- x1 ²)+ 4(x2 ² +x1.x2+x1 ²)=0 Rút gọn hộ mk với thầy bảo kiến thức cấp 2 thêm bớt là ra mà mãi k ra ?

Question

-3(x2 ²+ x1 ²) (x2 ²- x1 ²)+ 4(x2 ² +x1.x2+x1 ²)=0
Rút gọn hộ mk với thầy bảo kiến thức cấp 2 thêm bớt là ra mà mãi k ra ?

in progress 0
Athena 3 tháng 2021-09-20T07:42:02+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-20T07:43:40+00:00

    Đáp án:

    Bđt 2

    Giải thích các bướcgiải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )