|x^3 – x^2 – 14 + 24|=0 giải hộ mình nha

Question

|x^3 – x^2 – 14 + 24|=0 giải hộ mình nha

in progress 0
Emery 2 tháng 2021-10-06T14:58:08+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:59:48+00:00

  Đáp án:

  \(\left[ \begin{array}{l}
  x =  – 4\\
  x = 2\\
  x = 3
  \end{array} \right.\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \left| {{x^3} – {x^2} – 14x + 24} \right| = 0\\
   \to {x^3} – {x^2} – 14x + 24 = 0\\
   \to {x^3} + 4{x^2} – 5{x^2} – 20x + 6x + 24 = 0\\
   \to {x^2}\left( {x + 4} \right) – 5x\left( {x + 4} \right) + 6\left( {x + 4} \right) = 0\\
   \to \left( {x + 4} \right)\left( {{x^2} – 5x + 6} \right) = 0\\
   \to \left( {x + 4} \right)\left( {x – 2} \right)\left( {x – 3} \right) = 0\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x =  – 4\\
  x = 2\\
  x = 3
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )