3^2+2x-1 tại |x| = 1/3 Giải giúp em trong 2 phút với ạ

Question

3^2+2x-1 tại |x| = 1/3 Giải giúp em trong 2 phút với ạ

in progress 0
Ayla 6 phút 2021-10-09T20:12:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T20:13:08+00:00

  Đáp án:

   IxI=1/3=>x=1/3 hoặc x=-1/3

  Nếu x=1/3 thì

  3^2+2.1/3-1

  =9+2/3-1

  = 27/3+2/3-3/3

  =26/3

  Nếu x=-1/3 thì

  3^2+2.(-1/3)-1

  =9+(-2/3)-1

  =27/3+(-2/3)-3/3=22/3

  Vậy nếu x=1/3 thì 3^2+2x-1=26/3

         nếu x=-1/3 thì 3^2+2x-1=22/3

  0
  2021-10-09T20:13:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  3^2+2x-1 tại |x| = 1/3

  với x=1/3

  ⇒3²+2×1/3-1=9+2/3 -1=26/3

  với x=-1/3

  ⇒3²+2×-1/3-1=22/3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )