-(x+3)/2-2=5(x+2)/4 giải giúp mình bài này

Question

-(x+3)/2-2=5(x+2)/4 giải giúp mình bài này

in progress 0
Maya 1 năm 2021-10-28T20:45:22+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T20:46:54+00:00

  Đáp án:

   `x=-24/7`

  Giải thích các bước giải:

  `-(x+3)/2-2=(5(x+2))/4`
  `=>-(x+3)/2-4/2=(5(x+2))/4`
  `=>(-(x+3)-4)/2=(5(x+2))/4`
  `=>(-x-3-4)/2=(5(x+2))/4`
  `=>(-x-(3+4))/2=(5(x+2))/4`
  `=>(-x-7)/2=(5(x+2))/4`
  `=>(-x-7)/2=(5x+10)/4`
  `=>(-x-7).4=2.(5x+10)`
  `=>-x4-28=10x+20`
  `=>-x4-10x=20+28`
  `=>x.(-4-10)=48`
  `=>x.(-14)=48`
  `=>x=48:(-14)`
  `=>x=-24/7`

  Vậy `x=-24/7`

  0
  2021-10-28T20:46:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `-{x+3}/2-2=5{x+2}/4`

  `-{x+3}/2-2={5(x+2)}/4`

  `\to {-x-3-4}/2={5x+10}/4`

  `\to{2(-x-3-4)}/4={5x+10}/4`

  `\to -2x-6-8=5x+10`

  `\to 5x+2x=-6-8-10`

  `\to 7x=-24`

  `\to x=-24/7`

  Vậy `x=-24/7`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )