x-(x-3)(x+2)=4-x mũ 2 Giúp mik câu này với mik giải ko ra

Question

x-(x-3)(x+2)=4-x mũ 2
Giúp mik câu này với mik giải ko ra

in progress 0
Valentina 3 ngày 2021-12-07T03:26:12+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T03:27:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  x-(x-3)(x+2)=4-x mũ 2

  <=>x-(x mũ 2+2x-3x-6)=4-x mũ 2

  <=>x-x mũ 2-2x+3x+6=4-x mũ 2

  <=>x-x mũ 2-2x+3x+6-4+x mũ 2=0

  <=>2x+2=0

  <=>2x=-2

  <=>x=-1

  =>S={-1}

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )