( 3x – 3 ) : 2 = 12 Nhanh cho ctlhn . Sai = bc

Question

( 3x – 3 ) : 2 = 12
Nhanh cho ctlhn . Sai = bc

in progress 0
Claire 2 tháng 2021-07-24T21:11:37+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T21:12:51+00:00

  Đáp án:

   x = 9

  Giải thích các bước giải:

  ( 3x – 3 ) : 2 = 12

  ( 3x – 3 )      = 12 x 2

  ( 3x – 3 )      = 24

    3x              = 24 + 3

    3x              = 27

      x              = 27 : 3

      x              = 9

  0
  2021-07-24T21:13:29+00:00

  `(3x-3):2=12`

  `3x-3=12.2`

  `3x-3=24`

  `3x=24+3`

  `3x=27`

  `x=27:3`

  `x=9`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )