3(x-3)-4x+12=0 Bài này thuộc dạng phân tích đa thức thành nhân tử !

Question

3(x-3)-4x+12=0 Bài này thuộc dạng phân tích đa thức thành nhân tử !

in progress 0
Cora 1 tháng 2021-09-11T12:30:37+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T12:31:54+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-11T12:32:18+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: 3.(x-3)-4x+12=0

  3(x-3)-4x+4.3=0

  3(x-3)-4.(x+3)=0

  3(x-3)-4.(x-3)=0

  (x-3).(3-4)=0

  Suy ra: x= 3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )