3x-3+y=0.. bấm máy tính như thế nào để ra nghiệm …. mấy bạn chỉ mình với

Question

3x-3+y=0.. bấm máy tính như thế nào để ra nghiệm …. mấy bạn chỉ mình với

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-10-28T15:32:37+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T15:33:48+00:00

  Đáp án:

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!

  Giải thích các bước giải:

  Bấm không được nhé! Máy tính có thể bấm như tìm thương và dư của một phép chia các số tự nhiên, tìm ước số chung lớn nhất, tìm bội chung nhỏ nhất, tính số thập phân vô hạn tuần hoàn,….

  Còn cái: $\begin{cases}3x-3+y=0\\x-5-y=0\end{cases}$ chắc là hpt á

  0
  2021-10-28T15:33:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Có hệ pt bậc nhất 2 ẩn thì mới bấm đc 

  còn pt như kia không bấm đc đâu b 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )