– ( x + 3 ) ( x – 4 ) + ( x – 1 ) ( x + 1 ) = 7 mn giúp mik nha kop nguyên tổ mik bị đánh á lm ơn giúp mik nha

Question

– ( x + 3 ) ( x – 4 ) + ( x – 1 ) ( x + 1 ) = 7
mn giúp mik nha kop nguyên tổ mik bị đánh á lm ơn giúp mik nha

in progress 0
Skylar 1 năm 2021-07-30T08:30:58+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T08:32:21+00:00

  $-(x+3)(x-4)+(x-1)(x+1)=7$

  $↔ -(x^2-4x+3x-12)+x^2-1-7=0$

  $↔ (-x^2+x^2)+x+12-1-7=0$

  $↔ x=-4$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )