3(x+4)^2=(X+1)^2+(x+2)^2+(x+3)^2 nhanh nha

Question

3(x+4)^2=(X+1)^2+(x+2)^2+(x+3)^2
nhanh nha

in progress 0
Emery 1 tháng 2021-08-11T04:28:30+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:29:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:
  (x+1)²+(x+2)²+(x+3)²=3(x+4)²
  ⇔14+12x+3x²=3x²+24x+48
  ⇒-2.6x=(-2).(-17)
  ⇒6x=-17 

  ⇒x=-17:6

  ⇒x=$\frac{-17}{6}$ 

  chúc bạn học tốt

  0
  2021-08-11T04:30:29+00:00

  Đáp án: `x=−17/6`

   

  Giải thích các bước giải:

  `3(x+4)^2=(x+1)^2+(x+2)^2+(x+3)^2`

  `⇔3(x^2+8x+16)=x^2+2x+1+x^2+4x+4+x^2+6x+9`

  `<=>3x^2+24x+48=3x^2+12x+14`

  `<=>3x^2+24x-3x^2-12x=14-48`

  `<=>12x=-34`

  `<=>x=-34/12`

  `⇔x=−17/6`

  Chúc bn học tốt^^

  #NOCOPY

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )