(3x-4)(2x^2-5x+9)

Question

(3x-4)(2x^2-5x+9) Phân tích đa thức thành nhân tử Giúp mình với ạ!!

in progress 0
Lyla 3 tháng 2021-09-09T10:22:04+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-09T10:23:54+00:00

    Giải thích các bước giải:

    (3x-4)(2x^2-5x+9)

    không phân tích được thêm vì 2x^2-5x+9 = 2(x-5/4)^2 +47/8 >0

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )