3/4 giờ=…phút 144 phút=……giờ 198 giây=……..phút

Question

3/4 giờ=…phút
144 phút=……giờ
198 giây=……..phút

in progress 0
Margaret 3 tháng 2021-09-27T12:19:46+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:21:01+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  $\frac{3}{4}$  giờ  `=` `45` phút 

  `144` phút `=` `2,4` giờ 

  `198` giây `=` `3,3` phút 

  `#Xuka`

   

  0
  2021-09-27T12:21:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ` 3/4h = 0,75h=45p`

  ` 144p = 2,4h`

  `198g = 3,3p`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )