3×5/4-(-3)^2/4=

Question

3×5/4-(-3)^2/4=

in progress 0
Adalynn 2 tháng 2021-10-20T07:55:02+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T07:56:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `3×5/4-(-3)^2/4`

  `=15/4-9/4`

  `=6/4=3/2`

  0
  2021-10-20T07:56:20+00:00

  3*$\frac{5}{4}$+$\frac{3^2}{4}$ 

  =$\frac{15}{4}$- $\frac{9}{4}$ 

  =$\frac{6}{4}$ 

  =1.5

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )