3/5 cái bánh bằng 0.06g hỏi 48 cái bánh bằng bao nhiêu

Question

3/5 cái bánh bằng 0.06g hỏi 48 cái bánh bằng bao nhiêu

in progress 0
Melanie 3 tháng 2021-09-20T00:00:37+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T00:02:26+00:00

  Đáp án: 4.8 gam

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-20T00:02:35+00:00

  4.8 g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )