3,54 × 73 + 0,03 × 25 + 3,54 × 27 + 0,17 × 25

Question

3,54 × 73 + 0,03 × 25 + 3,54 × 27 + 0,17 × 25

in progress 0
Bella 3 tuần 2021-11-24T18:00:41+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T18:02:10+00:00

  3,54 × 73 + 0,03 × 25 +  3,54 × 27 + 0,17 × 25=359 nhé bạn 

  học tốt

  0
  2021-11-24T18:02:15+00:00

  Bạn ấy nói tính nhanh nha

  3,54 × (73 + 0,03) × 25 + (3,54 × 27) + 0,17 × 25 =6562,985

  học tốt

  Nocopy#

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )