3/8 của 24 thì sao ta lại áp dụng b.m/n ạ chứng cứ đâu mà áp dụng b.m/n ạ sao không lấy b:m/n ạ giải thích giúp mình với xong mình vote 5 sao cảm ơn n

Question

3/8 của 24 thì sao ta lại áp dụng b.m/n ạ chứng cứ đâu mà áp dụng b.m/n ạ sao không lấy b:m/n ạ
giải thích giúp mình với
xong mình vote 5 sao
cảm ơn nhiều ạ
giúp mình với

in progress 0
Katherine 2 giờ 2021-10-24T00:29:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T00:30:53+00:00

  3/8 của 24 áp dụng b.m/n là đùng vì

   c lấy vd ntn nhé

  8 chiếc bút tổng 24k=> một chiếc bút là 3k

  => 3 chiếc bút là 9k

  Vậy 3/8 của 24 là 9

  0
  2021-10-24T00:31:35+00:00

  vì nếu chia thì kết quả sẽ trái ngược nhau vd:3/8.24=9     

  3/8:24=1/64

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )