3.Bằng PPHH, hãy nêu cách phân biệt bốn dd không màu, mất nhãn riêng biệt sau: NaCl, NaOH, HCl, Ca(OH)2

Question

3.Bằng PPHH, hãy nêu cách phân biệt bốn dd không màu, mất nhãn riêng biệt sau: NaCl, NaOH, HCl, Ca(OH)2

in progress 0
Mary 1 tuần 2021-12-04T00:01:47+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T00:03:19+00:00

   Dùng quỳ tím

  HCl làm quỳ tím hóa đỏ.

  NaOH và Ca(OH)2 làm quỳ tím hóa xanh.

  NaCl không đổi màu quỳ tím.

  Sục CO2 vào 2 dung dịch làm quỳ tím hóa xanh, dung dịch nào xuất hiện kết tủa -> Ca(OH)2

  Ca(OH)2 + CO2 —-> CaCO3 + H2O

  0
  2021-12-04T00:03:42+00:00

  Đáp án:

  – Cho quỳ tím vào các dd 

  + Quỳ tím hóa đỏ: HCl

  + Quỳ tím hóa xanh: Ca(OH)2, NaOH

  + Không hiện tượng: NaCl

  – Sục khí CO2 vào Ca(OH)2, NaOH

  + Kết tủa trắng: Ca(OH)2

  + Không hiện tượng: NaOH

  Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )