3 câu trắc nghieemj thui ạ Câu 13: Phát minh nào có ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp ở nước Anh cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX

Question

3 câu trắc nghieemj thui ạ
Câu 13: Phát minh nào có ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp ở nước Anh cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX?
A. Nhiều nhà máy chế tạo công cụ lao động ra đời. B. Phát triển khai thác mỏ.
C. Máy hơi nước được sử dụng rộng rãi. D. Kỹ thuật luyện kim được cải tiến.
Câu 14: Kết quả của các cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
A. Buộc Anh phải nhượng bộ. B. Đều bị đàn áp và thất bại
C. Buộc Anh phải công nhận độc lập
D. Mở rộng liên kết chống thực dân Anh trên đường hội nhập thế giới.
Câu 15: Sau cách mạng công nghiệp xã hội các nước tư bản xuất 2 giai cấp là
A. Giai cấp Tư sản và Vô sản. B. Giai cấp Tư sản và Quí tộc.
C. Giai cấp Tư sản và Nông dân. D. Giai cấp Vô sản và Nông dân.

in progress 0
Arianna 3 tuần 2021-09-09T14:00:33+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:02:06+00:00

  Câu 13: Phát minh nào có ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp ở nước Anh cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX?

  A. Nhiều nhà máy chế tạo công cụ lao động ra đời.

  B. Phát triển khai thác mỏ.

  C. Máy hơi nước được sử dụng rộng rãi.

  D. Kỹ thuật luyện kim được cải tiến.

  Câu 14: Kết quả của các cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

  A. Buộc Anh phải nhượng bộ.

  B. Đều bị đàn áp và thất bại

  C. Buộc Anh phải công nhận độc lập

  D. Mở rộng liên kết chống thực dân Anh trên đường hội nhập thế giới.

  Câu 15: Sau cách mạng công nghiệp xã hội các nước tư bản xuất 2 giai cấp là

  A. Giai cấp Tư sản và Vô sản.

  B. Giai cấp Tư sản và Quí tộc.

  C. Giai cấp Tư sản và Nông dân.

  D. Giai cấp Vô sản và Nông dân.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )