3/ Có ba vật A , B , C được nhiễm điện do cọ xát A đẩy B; B hút C; C mang điện tích âm Vậy A và B mang điện tích gì?(Trình bày cách làm) 4/ Thướ

Question

3/ Có ba vật A , B , C được nhiễm điện do cọ xát A đẩy B; B hút C; C mang điện tích âm
Vậy A và B mang điện tích gì?(Trình bày cách làm)
4/ Thước nhựa cọ át với mảnh vải khô Thước nhựa nhiễm điện tích âm
a/ Mảnh vải khô có nhiễm điện không? Nếu có thì nhiễm điện tích gì?
b/ Thước nhựa nhận thêm hay mất bớt electron?
c/ Mảnh vải khô nhận thêm hay mất bớt electron?
d/ Electron di chuyển từ đâu qua đâu?
8/ Đổi các đơn vị sau:
250mA =…………..…………A
45mV =………………………..V
16kV =………………………..V
100 A =………………………..mA
6,4 V = …………………………..mV
56 V =……………………………..kV
5A =……………………….mA
30kV=……………………..V
9/ Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: Nguồn điện 1 pin có HĐT là 4,8V, 1 công tắc (khóa K)
mở, 3 bóng đèn và các dây dẫn được mắc nối tiếp với nhau Vẽ thêm Ampe kế đo
cường độ dòng điện trong mạch, Vôn kế đo hiệu điện thế giữa 2 cực của nguồn điện
a/ Khi công tắc mở, thì Vôn kế và Ampe kế chỉ giá trị là bao nhiêu?
b/ Khi công tắc đóng, Ampe kế chỉ 0,5A. Tính giá trị của CĐDĐ qua đèn 1, đèn 2,
đèn 3?
c/ Khi Vôn kế đo HĐT đèn 1 chỉ 1,8V, vôn kế đo HĐT đèn 2 chỉ 2,0V Hãy tính HĐT
giữa 2 đầu đèn 3?
…………………………….

in progress 0
Adalyn 3 tháng 2021-09-28T14:39:13+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T14:40:24+00:00

  Đáp án:

  4/Mảnh len bị nhiễm điện, điện tích trên mảnh len khác dấu với điện tích trên thước nhựa.

  8/

  250mA = 0,25A

  45mV = 0,045V

  16kV = 6400mV

  100 A = 100000mA

  6,4 V = 6400000mV

  56 V = 0,056kV

  5A = 5000mA

  30kV=30 000V

  0
  2021-09-28T14:40:52+00:00

  Đáp án:

   3> A đẩy B=>A,B cùng dấu

  B hút C=>B,C trái dấu

  C điện âm

  => B điện dương , A điện dương

  4. mảnh vải có nhiễm điện dương

  b> thước nhựa nhận thêm e 

  c> mảnh vải mất bớt e

  d> e di chuyển từ mảnh vải sang thước

  8>
  \[\begin{array}{*{20}{l}}
  {250mA{\rm{ }} = 0,25A}\\
  {45mV{\rm{ }} = 0,045V}\\
  {16kV{\rm{ }} = 16000V}\\
  {100{\rm{ }}A{\rm{ }} = 100000mA}\\
  {6,4{\rm{ }}V{\rm{ }} = 6400mV}\\
  {56{\rm{ }}V{\rm{ }} = 54000kV}\\
  {5A{\rm{ }} = 5000mA}\\
  {30kV = 30000V}\\
  \;
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )