X=-3 có là nghiệm của bất p trình ko x^2+3x-5 nhỏ hơn hoặc bằng 0

Question

X=-3 có là nghiệm của bất p trình ko x^2+3x-5 nhỏ hơn hoặc bằng 0

in progress 0
Alice 1 tháng 2021-08-31T17:30:12+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:31:12+00:00

  Mình chưa giải nhung biết nhé:

  Ta có:

  Nghiệm của bất phương trình không bao giờ bằng 1 số nào đó.

  Ẩn = 1 số là nghiệm của phương trình.

  Vậy x=-3 không phải là nghiệm củ bất phương trình.

  Xin hay nhất ạ.

  0
  2021-08-31T17:31:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   thay x=-3 vào pt ta có

  9-9-5=-5<0

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )