3.Công dân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí khi thực hiện hành vi nào sau đây? A:Bắt người phạm tội quả tang.

Question

3.Công dân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A:Bắt người phạm tội quả tang.
B:Đấu tranh chống hành vi tiêu cực.
C:Gian lận thương mại điện tử.
D:Tham gia bảo vệ nạn nhân.
4.Công dân đủ năng lực theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí khi thực hiện hành vi nào sau đây ?
A:Tiêu thụ tài sản phi pháp.
B:Đăng kí tạm trú tạm vắng.
C:Tìm hiểu hoạt động doanh nghiệp.
D:Đề xuất giảm thuế thu nhập.
7.Đề xuất phương án đền bù giải phóng mặt bằng sau khi nhà nước thu hồi đất ở là công dân đã thực hiện quyền nào sau đây?
A:Nâng cấp hạ tầng cơ sở.
B:Thỏa mãn các loại nhu cầu.
C:Đề cao vai trò cá nhân.
D:Tham gia quản lí xã hội.
12Công dân đủ năng lực theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A:Tố cáo đối tượng truy nã.
B:Hút thuốc lá nơi công cộng.
C:Tập huấn các kỹ năng mềm.
D:Hỗ trợ phân luồng giao thông.
13.Công dân vi phạm pháp luật đến cơ quan có thẩm quyền nộp phạt theo quy định là đã chấp hành trách nhiệm nào sau đây?
A:Hình sự.
B:Kỉ luật.
C:Khởi tố.
D:Hành chính.

in progress 0
Adalyn 2 giờ 2021-09-07T10:05:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:06:12+00:00

  3A

  4A

  7C

  12A

  13A

  0
  2021-09-07T10:06:34+00:00

  3.A

  4.A

  7.D

  12.A

  13.B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )