3:Công thức hoá học nào sau đây viết đúng? A. Kali clorua KCl 2 B. Kali sunfat K(SO 4 ) 2 C. Kali sunfit KSO 3 D. Kali sunfua K 2 S

Question

3:Công thức hoá học nào sau đây viết đúng?
A. Kali clorua KCl 2 B. Kali sunfat K(SO 4 ) 2
C. Kali sunfit KSO 3 D. Kali sunfua K 2 S

in progress 0
Amara 1 năm 2021-11-13T04:58:32+00:00 2 Answers 48 views -1

Answers ( )

  0
  2021-11-13T04:59:51+00:00

  Đáp án A đúng 

  Đáp án B sai. Kali sunfat là K2SO4 

  Đáp án C sai. Kali sunfit là K2SO3 

  Đáp án D đúng

  => chọn A, D

  0
  2021-11-13T04:59:51+00:00

  Đáp án :

  Câu D : 

    Kali sunfua

  CTHH : K2S

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )