3 lớp 3a. 3b. 3c. Trong dược 236cay. Nếu lớp 3a chong dược them 34cay. Lớp 3b chong them42cay.. 3c chong it di 192cay thi 3 lớp bang nhau. Hoiban dầu

Question

3 lớp 3a. 3b. 3c. Trong dược 236cay. Nếu lớp 3a chong dược them 34cay. Lớp 3b chong them42cay.. 3c chong it di 192cay thi 3 lớp bang nhau. Hoiban dầu moi lớp chồng dược bao nhiêu cay

in progress 0
Emery 1 giờ 2021-09-07T12:33:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T12:34:40+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Nếu lớp 3a chong dược them 34cay. Lớp 3b chong them42cay.. 3c chong it di 192cay thì tổng số cây ba lớp trồng được hiện tại là: 236+ 34+42-192=120 (cây)

  Do khi đó số cây 3 lớp bằng nhau nên mỗi lớp trồng được: 120:3 = 40 (cây)

  vậy ban đầu lớp 3a trồng được: 40-34= 6 cây

                             3b trồng được: 40-42= -2 ( mình nghĩ là đề bài sai )

                              3c trồng được: 40+ 192=232 cây

  nếu sửa đề bài thì cách làm tương tự

   

  0
  2021-09-07T12:35:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  tổng mới là:

  236+34+42-192=120(cây)

  lúc đó mỗi lớp có số cây là:

  120:3=40(cây)

  lớp 3a trồng được số cây là:

  40-34=6(cây)

  lớp 3c trồng được số cây là:

  40+192=232(cây)

  sai đề

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )