3. Một tổ hợp ổ khóa xe đạp bao gồm 3 chữ số . Nếu mỗi chữ số có thể là 1,2 hoặc 3 thì có tất cả bao nhiêu mã khóa khác nhau được tạo thành ? 4. Tháng

Question

3. Một tổ hợp ổ khóa xe đạp bao gồm 3 chữ số . Nếu mỗi chữ số có thể là 1,2 hoặc 3 thì có tất cả bao nhiêu mã khóa khác nhau được tạo thành ?
4. Tháng 7 của một năm nào đó có 3 ngày thứ 6 là ngày chẵn và 3 ngày thứ 7 là ngày lẻ . Hỏi ngày 5 tháng 9 của năm đó là thứ mấy ?

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2021-10-19T15:21:26+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T15:22:58+00:00

  3 ) Các số tạo thành là: 111,121,122,113,131,133,211,222,213,232,333,322,312,332,311

  4) Ngày 5 tháng 9 là thứ Bảy 

  Chúc em học tốt

  0
  2021-10-19T15:23:03+00:00

    cau 4

  Vì 1 tuần có 7 ngày là số lẻ ngày nên từ thứ năm ngày chẵn này đến thứ năm ngày chẵn tiếp theo theo cách là:

                             7 × 2 = 14 (ngày)

  Có 3 ngày thứ năm ngày chẵn, nên từ thứ năm ngày chẵn đầu tháng đến thứ năm ngày chẵn cuối tháng cách nhau:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )