3 mũ 2x + 2 = 9 mũ x + 3 (x-5) mũ 4 = ( x-5) , (với x > hoặc bằng 5) x mũ 15 = x mũ 2

Question

3 mũ 2x + 2 = 9 mũ x + 3
(x-5) mũ 4 = ( x-5) , (với x > hoặc bằng 5)
x mũ 15 = x mũ 2

in progress 0
Hailey 1 tháng 2021-08-09T15:58:43+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T16:00:02+00:00

  a) tạm thế này:

  $3^{2x+2}=9^{x+3}$

  $⇒ 3^{2x}.3^2=9^x.9^3$

  $⇒ 9^x.9=9^x.27$

  $⇒9^x=0⇒$ko có giá trị x

  b) $(x-5)^4=x-5$

  $⇒ x-5=0⇒x=5$

  c) $x^{15}=x^2$

  $⇒x=0$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )