3.so sánh a) A= 4. căn bậc ba 3 và B= 3 căn bậc ba 4 b) A= căn bậc ba 29 + căn bậc ba 65 – căn bậc ba 8 và 5

Question

3.so sánh
a) A= 4. căn bậc ba 3 và B= 3 căn bậc ba 4
b) A= căn bậc ba 29 + căn bậc ba 65 – căn bậc ba 8 và 5

in progress 0
Parker 5 tháng 2021-07-17T18:25:39+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T18:27:12+00:00

  Giải thích các bước giải: Em xin cái xác thực 

   

  0
  2021-07-17T18:27:14+00:00

  Đáp án:

  a) A>B

  b) A>5

  Lời giải:

  a) $A=4\sqrt[3]3$ và $B=3\sqrt[3]4$

  Ta thấy $A;B>0$ nên $A^3;B^3>0$

  Xét $A^3-B^3=4^3.3-3^3.4=4.3(4^2-3^2)>0$

  $\Rightarrow A^3>B^3$

  $\Rightarrow A>B$

  b) $A=\sqrt[3]{29}+\sqrt[3]{65}-\sqrt[3]8$ và 5

  Ta có: 

  $A=\sqrt[3]{29}+\sqrt[3]{65}-\sqrt[3]8>\sqrt[3]{27}+\sqrt[3]{64}-\sqrt[3]8$

  $=3+4-2=5$

  Vậy A>5

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )