3 tế bào nguyên phân 5 lần liên tiếp tạo thành bao nhiêu tế bào con

Question

3 tế bào nguyên phân 5 lần liên tiếp tạo thành bao nhiêu tế bào con

in progress 0
Remi 3 tháng 2021-09-09T10:03:45+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T10:05:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Một tế bào nguyên phân 5 lần liên tiếp tạo ra số tế bào con là: 2^5 = 32(Tế bào)

  Ba tế bào nguyên phân 5 lần liên tiếp tạo ra số tế bào con là: 3×32 = 96(Tế bào)

   

  0
  2021-09-09T10:05:37+00:00

  Đáp án:

  – Số tế bào con được tạo ra sau nguyên phân là:

  3 × $2^{5}$ = 96 tế bào

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )